TÜM ÜRÜNLERDE 250₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA!

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Most idea Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (ModaNursal), paylaştığınız kişisel bilgilerin hassasiyetinin farkındadır; bu nedenle kişisel veriler ile özel hayata saygı gösterilmesine, kişisel verilerin Moda Nursal ile paylaşılmasıyla birlikte bu verilerin korunmasına, işlenmesine ve aktarılmasına özellikle dikkat etmektedir. Moda Nursal için öncelik, Moda Nursal olarak ürün ve faaliyetlerimizden faydalananların, web sitemizi ziyaret edenlerin, kullananların ve başkaca Moda Nursal ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, yürürlükteki veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine ilişkin kanunlara ve başkaca düzenlemelere uygun olarak toplanması, işlenmesi ve korunmasıdır. Böylelikle kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?6698 sayılı Kanun?), işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (?Politika?) dayanak teşkil etmektedir. Moda Nursal, öncelikle 6698 sayılı Kanun olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanmasına önem vermektedir. Bu sebeple Moda Nursal, işbu Politikada belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel verilerinizi kullanmayacaktır.

Web sitemizi (www.modanursal.com) kullanarak ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanarak/yararlanmayı talep ederek veya başkaca her türlü Moda Nursal ile ilgili durumda, veri sahibi olarak, işbu Politika ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış ve burada belirtilen şekilde verilerinizin toplanmasını, işlenmesini veya aktarılmasını onaylamış olursunuz.


Amacı ve Kapsamı

İşbu Politika, Moda Nursal tarafından hangi verilerin toplanabileceğini, bu verilerin Moda Nursal tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını, nasıl korunduğunu, hangi durumda aktarılacağını ve Moda Nursal tarafından benimsenen uygulamaları göstermek ve dolayısıyla şeffaflığı sağlamak için hazırlanmıştır.

İşbu Politika; ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, yetkililerinin, hissedarlarının, üçüncü kişilerin ve başkaca Moda Nursal ile ilgisi bulunan herkesin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.


Hakkınızda Hangi Veriler Toplanır?

Moda Nursal olarak sizinle ilgili topladığımız bilgileri genel olarak ikiye ayırabiliriz: Kişisel bilgiler ve kişisel olmayan bilgiler. Kişisel bilgiler, kimliği belirli veya belirlenebilir tek bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (örneğin; telefon numarası, kredi kartı bilgileri, ikamet adresi veya hesap bilgileri). Kişisel olmayan bilgiler ise, bireyin kimliğini ortaya çıkarmayan, kişiyi şahsen tanımlamayan ve anonim olan bilgilerdir (örneğin; demografik özellikler ile ilgili bilgiler, IP adresleri, cihaz bilgileri veya sitemizi ziyaret saatleri).

Örneğin, genel bir şekilde Moda Nursal web sitesini kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir kişisel bilginiz toplanmayacaktır. Ancak ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap vermek amacıyla, örneğin bir yazışma yapmak, bir talebi işleme koymak vb. için Moda Nursal sizi ilgilendiren kişisel nitelikli verileri kendisine sağlamanızı talep edebilir.

Kişisel bilgilerinizi çeşitli yollarla elde edebiliriz. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sizden hangi kişisel verilerinizi nasıl toplayabileceğimizi gösteren bazı örnekler yer almaktadır:

- Web sitemizden veya Moda Nursal ürünlerini satmaya yetkili bayilerden ürün veya hizmet satın alırsanız işlemlerinizi yerine getirmek için adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi ve fatura bilgilerinizi,

- Ürünler ve hizmetler hakkında size bilgi vermek, sizinle iletişime geçmek için adınızı, iletişim bilgilerinizi, ürün veya hizmet detaylarınızı,

- Bize soru sormak veya yardım almak maksadıyla arama yaptığınızda, adınızı, iletişim bilgilerinizi, satın aldığınız ürün ile ilgili bilgilerinizi,

- Mobil telefonunuza tarafımızdan gönderilecek SMS/MMS için onay verdiyseniz veya e-posta hesabınıza bilgilendirme ya da reklam amaçlı ileti gönderimini kabul ettiyseniz, adınızı, e-posta adresinizi, telefonunuza ait bilgilerinizi,

- Müşteri anketlerini doldurmak, tarafımızdan yapılan yarışmalara katılmak, web sitemiz üzerinden veya diğer iletişim araçlarıyla özgeçmiş göndererek iş başvurusunda bulunmak gibi sizin doğrudan gönderdiğiniz kişisel bilgilerinizi toplayıp sistemlerimizde saklayabiliriz.

- Moda Nursal, sitelerinin etkileşimli yönlerine katılmak, sizinle iletişime geçmek, ticari ilişkileri geliştirmek için kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. kişisel nitelikteki verilerinizi talep edebilecektir.

Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler de söz konusu olabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler örnek verilebilir:

- Kullanıcı Bilgileri: Siteleri kullanım bilgileridir. Örneğin, sitelerdeki tıklama kayıtları, sitelerdeki ziyaret edilen sayfalar ve ziyaret saatleri.

IP Adresi: Sitemizi kullandığınızda sunucularımız tarafından otomatik olarak IP (Internet Protokol) adresleri toplanır ve kaydedilir. Bilgisayarların ağ bağlantılarında kullanılan IP adresleri de kişisel veri olarak sınıflandırılabilir, çünkü bu adresler sayesinde bireylerin bilgisayarlarına ve dolayısıyla bireylere ulaşmak mümkündür.

Çerezler: Sitelerimizde dolaşırken bilgilerin, örneğin üyelik şifresinin, kaydedildiği ve siteye tekrar girildiğinde bilgilerin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. Sisteminizde hangi çerezlerin bulunduğunu görebilir, bunları silebilirsiniz. Çerezlerle bilgilerinizin toplanmasından rahatsızsanız, internet tarayıcınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak engellediğiniz takdirde, sitelerimizin bazı özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Web İşaretçileri: Küçük grafiklerdir, kişisel bilgiler içermez, tanıtım ve reklam kampanyalarının etkin olup olmadığının Moda Nursal tarafından belirlenmesine yardımcı olurlar. Gönderdiğimiz HTML formatlı e-posta iletileri içinde kullanıldıkları takdirde, gönderene e-postanın açılıp açılmadığını ve açıldıysa zamanı hakkında bilgi verir. Çerezlere benzerdir ancak çerezler gibi görünür değillerdir, görünmez bir şekilde sayfalarda bulunur.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarımı


Öncelikle belirtmek gerekir ki, kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsaade edilenler dışında, gönüllü olarak bize kişisel veri vermeyi tercih etmediğiniz sürece (örneğin, kayıt, anket, telefon görüşmesi vb. yollarla), web sitelerimiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla Moda Nursal sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri toplamaz.

Moda Nursal tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, kişisel verileriniz, Moda Nursal genel merkezi, Moda Nursal markalı ürünleri satmaya yetkili bayiler, yetkili servisler, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle veya elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Politikada da belirttiğimiz üzere farklı sebeplerle Moda Nursal tarafından toplanıp işlense de en genel sebep olarak Moda Nursal?nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı söz konusudur.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, 6698 sayılı Kanun?un 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, söz konusu kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri, işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında söz konusu ilkelere uygun olarak işlenecek, aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirlenen çerçevede aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Moda Nursal tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Moda Nursal ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Moda Nursal tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, denetim, mali işler vb. şekilde), Moda Nursal ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Moda Nursal?nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun?un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Veri işlenmesine açık rızanızın olması halinde veya açık rızanızın aranmadığı istisnai hallerde (işbu Politikanın 5. maddesinde sayıldığı üzere), kişisel verileriniz, Moda Nursal tarafından yurtiçinde üçüncü taraflara aktarılabilmekte olup bunun dışında yurtdışında üçüncü taraflara da belli koşullarda aktarım yapılabilmektedir. Veri işlenmesine açık rızanızın olması halinde veya açık rızanızın aranmadığı istisnai hal söz konusuysa ve kişisel veri paylaşımı yapılacak ülke, Kurul tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmişse kişisel verileriniz, Moda Nursal tarafından yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Moda Nursal ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri üzerine Kurul?un bu işleme izin vermesi ve veri işlenmesine açık rızanızın olması halinde veya açık rızanızın aranmadığı istisnai halin söz konusu olması halinde, kişisel verileriniz yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Toplanılan Verileriniz Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlenebilir?

İşbu Politikada belirtilen kurallara ve veri korumaya ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilen veriler, kişisel veri olabileceği gibi özel nitelikli kişisel veri (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) de olabilir.

Moda Nursal, kişisel verileri ve özel nitelikteki kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacaktır ve bu verileri daha sonra bu amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecektir.

Moda Nursal kişisel verileri toplarken, bu verilerin toplandığı esnada veya bu verileri toplamadan önce ve her hal ve karda bu verileri tanımlanan amaçlar dâhilinde kullanmadan önce ilgili kişiyi işbu Politikayla bilgilendirmiş olmaktadır. Ayrıca Moda Nursal, kişisel nitelikteki verilerinizin açık rızanız olmadan işlenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Moda Nursal, kişisel nitelikteki verileri sadece toplandıkları amaçlar bakımından işlemeyi taahhüt etmektedir. Moda Nursal, işlenen kişisel nitelikteki verilerin doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi için faydalı bütün tedbirleri alacaktır. Moda Nursal topladığı kişisel verilerinizi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak şu amaçlarla işlemektedir:

- Ürün ve/veya hizmet satış süreçlerinin planlanması ve icra için,

- Müşteri hizmetleri sunabilmek için,

- Ürün satışı sonrası bakım ve onarımını sağlayabilmek için,

- Sizden gelen talepleri, şikayet ve önerileri yerine getirebilmek adına sizinle iletişim kurmak için,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası için,

- Reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için,

- Sitelerin kişisel bilgi gerektiren alanlarına girebilmeniz için,

- Sitelerin kişisel bilgi gerektiren alanlarına girebilmeniz için,

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin, finans ve muhasebe işlerinin takibi için,

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi için,

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile kampanya yönetim süreçlerinin planlanması için,

- Moda Nursal ürünleri veya hizmetlerini incelemek, sizdeki izlenimini analiz etmek ve geliştirmek için,

- Geçmiş etkinliklerinize dayanarak size özelleştirilmiş hizmetler sağlamak için,

- Mevzuat gerekliliklerine uymak için,

- Yarışmalar veya promosyonlar düzenlemek için,

- Onayınızı aldığımız takdirde başka amaçlar için

Bunun dışında, kişisel olmayan bilgiler şahsen sizi tanımlamayan bilgiler olacağı için bu bilgiler her türlü amaçla Moda Nursal tarafından kullanılabilir. Örneğin, sitemizi ziyaret sayınız, reklam amaçlarıyla kullanılmak üzere ve bir kişisel bilginizi açıklamayacak şekilde kullanılabilir.

Toplanılan Bilgileriniz Hangi Durumlarda Kullanılır?

Moda Nursal, topladığı kişisel verilerinizi sizden alınan rıza kapsamında işlemektedir. Veri işleme için veri sahibinin rızasının alınması kural olmakla birlikte, kanunlarda açıkça öngörüldüğü şekliyle meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere bazı istisnai hallerde rıza alınmadan da kişisel veriler işlenebilecektir. Söz konusu istisnai haller şunlardır:

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Veri sorumlusu olarak Moda Nursal?un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Kişisel verilerin ilgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Muhatabı

 
Yükleniyor...